bin_header
 
Indeling van de BIN-wijken
 
Er zijn vier buurtinformatienetwerken in de gemeente. Deze zijn samengesteld op basis van de wijkindeling die van kracht is bij de politie Edegem met enkele kleine overlappingen. Klik op de BIN-wijk om meer te vernemen nopens de geografische indeling en de leiding van het BIN die wijk.
 
Per wijk is er een BIN-coördinator eventueel aangevuld met een co-coördinator, aangesteld. Hij is de tussenschakel.
 
Herkenningsborden worden aangebracht aan het begin van elke wijk.
 
BIN BUIZEGEM BIN CENTRUM BIN ELSDONK BIN MOLENVELD
 
Deze vier BIN’s werken samen onder de koepel van de BIN-stuurgroep die de dagelijkse leiding op zich neemt en zorgt voor een eenvormigheid in de algemene werking.