bin_header
 
Welkom
 
Welkom bij de buurtinformatienetwerken van Edegem, de koepelorganisatie van de verschillende buurtinformatienetwerken of kortweg BIN. Het is een unieke samenwerking tussen de burgers van Edegem, de lokale politiezone HEKLA en het gemeentebestuur van Edegem.
 
Via deze site kun je de voornaamste informatie over het BIN in uw wijk en zijn werking snel doornemen. Je kunt je overtuigen van de waarde van dit project en ontdekken hoe jouw engagement voor het BIN het verschil kan maken, voor jou en voor je buren, voor uw gemeente, uw regio.
 
Veiligheid en preventie zijn de kerntaken van het BIN. Op het vlak van veiligheid wordt dit verwezenlijkt door alarmboodschappen die aan de leden worden verspreid. Het hoofdstuk preventie zal voornamelijk door buurt-mailing ondersteund worden.
 
Het BIN kan ook geactiveerd worden bij onrustwekkende verdwijningen van personen of als communicatiemiddel bij ramp/onheil.
 
De wettelijke basis voor het oprichten van buurtinformatienetwerken bevindt zich in de Omzendbrief BIN/PLP 2010 van de minister van binnenlandse zaken Ún het lokaal charter dat voor elke BIN is opgesteld.