bin_header
 
Wat is een BIN?
 
In een buurtinformatienetwerk, kortweg BIN, werken we gestructureerd samen met de politie en de lokale overheid en houden we elkaar op de hoogte van wat er gebeurt in de wijk.
 
De samenwerking zorgt in onze samenleving voor meer veiligheid en respect. Het probeert de burger meer te gaan betrekken bij het melden van informatie in een georganiseerd schema.
 
Daarnaast is er een eenvoudig engagement om te helpen aan preventie en communicatie. Burgers zijn geen spionnen en worden niet ingezet in actieve patrouilles. Enkel een waakzaam oog is vereist.
 
De uitwisseling van informatie zorgt voor meer sociale controle en vergroot het veiligheidsgevoel. Zo zorgen we samen voor goede kwaliteiten in onze samenleving.
 
Aan het hoofd van een BIN staat een coŲrdinator, die zich kan laten bijstaan door een co-≠-coŲrdinator. In de gemeente Edegem werken de BINís samen onder de koepel van een stuurgroep. De politie HEKLA waarvan de gemeente Edegem deel uitmaakt, heeft binnen het politiekorps een politieofficier gemandateerd om de werking van de BINís te begeleiden en te ondersteunen.
 
De politie heeft door het BIN, een niet te onderschatten middel om rechtstreeks en direct een groep mensen te alarmeren. Het netwerk is geen burgerwacht en vermijdt confrontaties met de daders/verdachten. Het zal vooral van preventieve aard zijn en nuttige tips geven om bv de woning beter te beveiligen.